||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Eich Cynghorwyr

dilynwch ni ar Twitter

Mae Cynghorwyr Lleol yn cael eu hethol gan y gymuned yn ystod Etholiad Llywodraeth Leol i benderfynu sut dylai'r cyngor gyflawni ei weithgareddau amrywiol. Maent yn cynrychioli budd y cyhoedd yn ogystal ag unigolion sy'n byw yn y ward y maent wedi'u hethol i'w gwasanaethu. Mae ganddynt gyswllt rheolaidd â'r cyhoedd trwy gyfarfodydd y cyngor, galwadau ffôn neu gymorthfeydd.

Mae gan gynghorwyr yr hawl i wahanol fathau o gyflogau, lwfansau a threuliau yn ddibynnol ar y rolau a'r cyfrifoldebau sydd ganddynt. Mae mwy o wybodaeth yngl?n â chyflogau a lwfansau Cynghorwyr ar gael yn y Llawlyfr i Gynghorwyr a'r Atodlenni Cydnabyddiaeth Blynyddol. Mae manylion am lwfansau a threuliau Cynghorwyr wedi'u cyhoeddi ar gyfer blynyddoedd ariannol blaenorol.

Gall cynghorwyr hawlio lwfans teithio ar gyfer dyletswyddau a gymeradwywyd os dymunant. Gall hyn gynnwys costau teithio (gan gynnwys defnyddio car preifat) a chynhaliaeth tra eu bod ar fusnes y cyngor. Ffurflenni cais yn cael eu cyflwyno'n fisol geir treuliau. Mewn unrhyw fis, gellir hawlio treuliau ar gyfer y tri mis blaenorol.

Mae hawl gan gynghorwyr hefyd i hawlio lwfans TGCh os dymunant.

Mae’n rhaid i gynghorwyr gofrestru unrhyw fuddion personol neu ariannol sydd ganddynt yn unol â'r 'Côd Ymddygiad'. Gellir gweld y rhain drwy ddewis tudalen cynghorydd unigol.

Mae’n rhaid i’r Awdurdod Lleol sicrhau bod cynghorwyr yn gallu llunio Adroddiad Blynyddol ar gyfer eu gweithgareddau gyda’r cyngor yn y flwyddyn flaenorol. Mater i gynghorwyr yw a ydynt yn achub ar y cyfle i lunio Adroddiadau Blynyddol. Bydd y rhain ar gael yn y llyfrgell.

I ddod o hyd i'ch cynghorydd, defnyddiwch y dolenni isod:

Councillor
Llun Councillor Plaid Wleidyddol Ward Etholiadol
ffotograff o Cyril Anderson

Cyril Anderson

57 Brondeg Crescent, Manselton, Abertawe, SA5 8QB

Hafan: 01792 526489

Gwaith: cyng.cyril.anderson@abertawe.gov.uk

Llafur Townhill
ffotograff o Peter Black CBE

Peter Black CBE

Cadeirydd - Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

115, Cecil Street, Trefansel, Abertawe, SA5 8QL

Hafan: 01792 473743

Gwaith: Cyng.Peter.Black@abertawe.gov.uk

Democratlaid Rhyddfrydol Cwmbwrla
ffotograff o June Burtonshaw

June Burtonshaw

20, Church Gardens, Y Cocyd, Abertawe, SA2 OFE

Hafan: 01792 581407

Gwaith: cyng.June.Burtonshaw@abertawe.gov.uk

Llafur Penderi
ffotograff o Mark Child

Mark Child

Aelod y Cabinet - Gofal, Iechyd a Heneiddio’n Dda

35, Riversdale Road, West Cross, Abertawe, SA3 5PX

Hafan: 01792 518473

Gwaith: cyng.Mark.Child@abertawe.gov.uk

Llafur West Cross
ffotograff o Sybil Crouch

Sybil Crouch

13, Oaklands Terrace, Abertawe, SA1 6JJ

Hafan: 01792 646004

Home mobile: 07929053858

Gwaith: Cyng.Sybil.Crouch@abertawe.gov.uk

Llafur Castell
ffotograff o Jan Curtice

Jan Curtice

Dirprwy Aelod Llywyddol

22, Dyffryn Road, Gorseinon, Abertawe, SA4 6BB

Hafan: 01792 417563

Home mobile: 07841580604

Gwaith: Cyng.Jan.Curtice@abertawe.gov.uk

Llafur Penyrheol
ffotograff o Nick Davies

Nick Davies

c/o Gwasanaethau Democrataidd, Ystafell 216, Neuadd y Ddinas, Abertawe, SA1 4PE

Hafan: 07951342740

Home mobile: 07951342740

Gwaith: Cyng.Nick.Davies@abertawe.gov.uk

Llafur Uplands
ffotograff o Mike Day

Mike Day

120, Rhyd-Y-Defaid Drive, Sgeti, Abertawe, SA2 8AW

Hafan: 01792 297792

Gwaith: Cyng.Mike.Day@abertawe.gov.uk

Democratlaid Rhyddfrydol Sgeti
ffotograff o Phillip Downing

Phillip Downing

33 Heol-Y-Cae, Pontarddulais, Abertawe, SA4 8PP

Hafan: 01792 884351

Home mobile: 07929377157

Gwaith: Cyng.Philip.Downing@abertawe.gov.uk

Llafur Pontarddulais
ffotograff o Ryland Doyle

Ryland Doyle

32 Golwg y Coed, Gellifedw, Abertawe, SA7 0HY

Hafan: 01792 794500

Gwaith: Cyng.Ryland.Doyle@abertawe.gov.uk

Llafur Llansamlet
ffotograff o Mike Durke

Mike Durke

c/o Gwasanaethau Democrataidd, Ystafell 216, Neuadd y Ddinas, Abertawe, SA1 4PE

Hafan: 01792 410270

Home mobile: 07973417710

Gwaith: cyng.mike.durke@abertawe.gov.uk

Llafur Y Cocyd
ffotograff o Ceri Evans

Ceri Evans

Cadeirydd - Policy Development Committee

128 Rhodfa Fadog, Cwmrhydyceirw, Abertawe, SA6 6LQ

Hafan: 01792 799355

Home mobile: 07971 485688

Gwaith: Cyng.ceri.evans@abertawe.gov.uk

Llafur Treforys
ffotograff o Mandy Evans

Mandy Evans

Cadeirydd - Pwyllgorau Datblygu Polisi

84 Jersey Road, Bonymaen, Abertawe, SA1 7DQ

Hafan: 01792 416903

Home mobile: 07949 751456

Gwaith: Cyng.Mandy.Evans@abertawe.gov.uk

Llafur Bonymaen
ffotograff o William Evans

William Evans

The Willows, 10, Clos Bryngwyn, Garden Village, Gorseinon, Abertawe, SA4 4BJ

Hafan: 01792 895058

Home mobile: 07980 160522

Gwaith: Cyng.William.Evans@abertawe.gov.uk

Llafur Pontybrenin
ffotograff o Wendy Fitzgerald

Wendy Fitzgerald

10 Clos Cilfwnwr, Penllergaer, Abertawe, SA4 9BU

Hafan: 01792 895330

Gwaith: Cyng.Wendy.Fitzgerald@abertawe.gov.uk

Independents@Swansea Penllergaer
ffotograff o Robert Francis-Davies

Robert Francis-Davies

Aelod y Cabinet - Buddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth

25 Lon Cadog, Sketi, Abertawe, SA2 0TN

Hafan: 01792 427189

Home mobile: 07812635401

Gwaith: Cyng.Robert.Davies@abertawe.gov.uk

Llafur Treforys
ffotograff o Steve Gallagher

Steve Gallagher

275 Gower Road, Sgeti, Abertawe, SA2 7AA

Hafan: 01792 399060

Gwaith: cyng.steve.gallagher@abertawe.gov.uk

Ceidwadwyr Sgeti
ffotograff o Louise Gibbard

Louise Gibbard

Cadeirydd - Pwyllgorau Datblygu Polisi

c/o Gwasanaethau Democrataidd, Ystafell 216, Neuadd y Ddinas, Abertawe, SA1 4PE

Home mobile: 07413081102

Gwaith: cyng.louise.gibbard@abertawe.gov.uk

Llafur Dyfnant
ffotograff o Fiona Gordon

Fiona Gordon

21 Seaview Terrace, Northill, Abertawe, SA1 6FE

Hafan: 07859090707

Home mobile: 07859090707

Gwaith: cyng.fiona.gordon@abertawe.gov.uk

Llafur Castell
ffotograff o Kevin Griffiths

Kevin Griffiths

25 Oakfield Street, Pontarddulais, Abertawe, SA4 8LN

Hafan: 01792 885169

Home mobile: 07523935121

Gwaith: cyng.kevin.griffiths@abertawe.gov.uk

Annibynnol Pontarddulais
ffotograff o Joe Hale

Joe Hale

1 Gwynne Terrace, St Thomas, Abertawe, SA1 8HP

Hafan: 01792 428866

Home mobile: 07975 606671

Gwaith: cyng.joe.hale@abertawe.gov.uk

Llafur St Thomas
ffotograff o David Helliwell

David Helliwell

64 Pastoral Way, Sgeti, Abertawe, SA2 9LY

Home mobile: 07798518898

Gwaith: cyng.david.helliwell@abertawe.gov.uk

Ceidwadwyr Sgeti
ffotograff o Terry Hennegan

Terry Hennegan

168 Woodford Road, Blaenymaes, Abertawe, SA5 5PU

Hafan: 01792 546554

Home mobile: 07565 769321

Gwaith: cyng.terry.hennegan@abertawe.gov.uk

Llafur Penderi
ffotograff o Chris Holley OBE

Chris Holley OBE

446 Middle Road, Gendros, Abertawe, SA5 8EH

Hafan: 01792 809668

Home mobile: 07808 223866

Gwaith: cyng.chris.holley@abertawe.gov.uk

Democratlaid Rhyddfrydol Cwmbwrla
ffotograff o Paxton Hood-Williams

Paxton Hood-Williams

50 Pant-Y-Dwr, Crwys, Abertawe, SA4 3PG

Hafan: 01792 872038

Ffôn symudol y gwaith: 07939467566

Home mobile: 07939467566

Gwaith: cyng.paxton.hood-williams@abertawe.gov.uk

Ceidwadwyr Fairwood
ffotograff o Beverley Hopkins

Beverley Hopkins

4 Morgan Street, Hafod, Abertawe, SA1 2LU

Hafan: 01792 655956

Gwaith: cyng.beverley.hopkins@abertawe.gov.uk

Llafur Glandŵr
ffotograff o David Hopkins

David Hopkins

Aelod y Cabinet - Cyflwyno a Pherfformiad (Cyd-Ddirprwy Arweinydd Dros Dro)

4 Morgan Street, Hafod, Abertawe, SA1 2LU

Hafan: 01792 655956

Gwaith: cyng.David.Hopkins@abertawe.gov.uk

Llafur Townhill
ffotograff o Lynda James

Lynda James

39 Pennard Road, Kittle, Abertawe, SA3 3JY

Hafan: 01792 234316

Home mobile: 07789816374

Gwaith: cyng.lynda.james@abertawe.gov.uk

Annibynnol Pennard
ffotograff o Oliver James

Oliver James

c/o Gwasanaethau Democrataidd, Ystafell 216, Neuadd y Ddinas, Abertawe, SA1 4PE

Home mobile: 07851727132

Gwaith: cyng.oliver.james@abertawe.gov.uk

Llafur Y Cocyd
ffotograff o Yvonne Jardine

Yvonne Jardine

111 Frederick Place, Llansamlet, Abertawe, SA7 9TS

Hafan: 01792 814894

Gwaith: cyng.yvonne.jardine@abertawe.gov.uk

Llafur Treforys
ffotograff o Jeff Jones

Jeff Jones

366 Gower Road, Cilâ, Abertawe, SA2 7AH

Hafan: 01792 204136

Home mobile: 07812349524

Gwaith: cyng.jeff.jones@abertawe.gov.uk

Democratlaid Rhyddfrydol De Cilâ
ffotograff o Lyndon Jones MBE

Lyndon Jones MBE

14 Brookside, Tregŵyr, Abertawe, SA4 3AY

Home mobile: 07880743578

Gwaith: cyng.Lyndon.Jones@abertawe.gov.uk

Ceidwadwyr Llandeilo Ferwallt
ffotograff o Mary Jones

Mary Jones

Cadeirydd - Pwyllgor Rhaglen Chraffu

366 Gower Road, Cilâ, Abertawe, SA2 7AH

Hafan: 01792 204136

Home mobile: 07814698469

Gwaith: cyng.mary.jones@abertawe.gov.uk

Democratlaid Rhyddfrydol Gogledd Cilâ
ffotograff o Peter K Jones

Peter K Jones

29 De La Beche Road, Sgeti, Abertawe, SA2 9AR

Hafan: 01792 529425

Home mobile: 07771667541

Gwaith: cyng.peter.jones@abertawe.gov.uk

Llafur Sgeti
ffotograff o Susan Jones

Susan Jones

52 Park Road, Tregŵyr, Abertawe, SA4 3DG

Hafan: 01792 872561

Gwaith: cyng.susan.jones@abertawe.gov.uk

Independents@Swansea Tregŵyr
ffotograff o Elliott King

Elliott King

Aelod y Cabinet - Gwasanaethau Plant

c/o Gwasanaethau Democrataidd, Ystafell 216, Neuadd y Ddinas, Abertawe, SA1 4PE

Hafan: 01792 514765

Home mobile: 07739705065

Gwaith: cyng.elliott.king@abertawe.gov.uk

Llafur Y Cocyd
ffotograff o Erika Kirchner

Erika Kirchner

23 Portia Terrace, Abertawe, SA1 6XW

Hafan: 01792 519331

Home mobile: 07974145304

Gwaith: cyng.erika.kirchner@abertawe.gov.uk

Llafur Castell
ffotograff o Myles Langstone

Myles Langstone

43 Higher Lane, Langland, Abertawe, SA3 4NT

Home mobile: 07584496913

Gwaith: cyng.myles.langstone@abertawe.gov.uk

Ceidwadwyr Ystumllwynarth
ffotograff o Andrea Lewis

Andrea Lewis

Aelod y Cabinet - Cartrefi, Ynni a Thrawsnewid Gwasanaethau (Cyd-Ddirprwy Arweinydd Dros Dro)

c/o Gwasanaethau Democrataidd, Ystafell 216, Neuadd y Ddinas, Abertawe, SA1 4PE

Hafan: 07584670061

Home mobile: 07584670061

Gwaith: cyng.Andrea.Lewis@abertawe.gov.uk

Llafur Treforys
ffotograff o Mike Lewis

Mike Lewis

c/o Gwasanaethau Democrataidd, Ystafell 216, Neuadd y Ddinas, Abertawe, SA1 4PE

Home mobile: 07817 668864

Gwaith: cyng.mike.lewis@abertawe.gov.uk

Llafur Mynyddbach
ffotograff o Richard Lewis

Richard Lewis

Northwood, Horton, Gŵyr, Abertawe, SA3 1LQ

Hafan: 01792 390368

Gwaith: cyng.Richard.Lewis@abertawe.gov.uk

Ceidwadwyr Gŵyr
ffotograff o Wendy Lewis

Wendy Lewis

c/o Gwasanaethau Democrataidd, Ystafell 216, Neuadd y Ddinas, Abertawe, SA1 4PE

Home mobile: 07866271605

Hafan: cllr.wendy.lewis@swansea.gov.uk

Llafur Y Cocyd
ffotograff o Clive Lloyd

Clive Lloyd

Aelod y Cabinet - Cydnerthedd a Chydweithio Strategol

34 Windmill Terrace, St. Thomas, Abertawe, SA1 8DN

Home mobile: 07862702755

Gwaith: cyng.clive.lloyd@abertawe.gov.uk

Llafur St Thomas
ffotograff o Paul Lloyd

Paul Lloyd

Cadeirydd - Pwyllgor Cynllunio

2 Hafnant, Winch Wen, Abertawe, SA1 7LG

Hafan: 01792 774482

Home mobile: 07789167128

Gwaith: cyng.paul.lloyd@abertawe.gov.uk

Llafur Bonymaen
ffotograff o Irene Mann

Irene Mann

7 Richmond Terrace, Uplands, Abertawe, SA2 0QY

Hafan: 01792 473069

Home mobile: 07519178132

Gwaith: cyng.irene.mann@abertawe.gov.uk

Uplands Uplands
ffotograff o Penny Matthews

Penny Matthews

Cadeirydd - Pwyllgor Trwyddedu

17 Eileen Road, Llansamlet, Abertawe, SA7 9TR

Hafan: 01792 795666

Gwaith: cyng.Penny.Matthews@abertawe.gov.uk

Llafur Llansamlet
ffotograff o Peter May

Peter May

41 Finsbury Terrace, Brynmill, Abertawe, SA2 0AH

Hafan: 01792 463146

Hafan: Cyng.Peter.May@swansea.gov.uk

Uplands Uplands
ffotograff o Hazel Morris

Hazel Morris

22 Penmynydd Road, Penlan, Abertawe, SA5 7EH

Hafan: 01792 416520

Gwaith: cyng.Hazel.Morris@abertawe.gov.uk

Llafur Penderi
ffotograff o David Phillips

David Phillips

13 Oaklands Terrace, Abertawe, SA1 6JJ

Hafan: 01792 646004

Gwaith: Cyng.David.Phillips@abertawe.gov.uk

Llafur Castell
ffotograff o Cheryl Philpott

Cheryl Philpott

21 Brynmead Close, Tycoch, Abertawe, SA2 9EY

Hafan: 01792 296481

Gwaith: cyng.Cheryl.Philpott@abertawe.gov.uk

Democratlaid Rhyddfrydol Sgeti
ffotograff o Sam Pritchard

Sam Pritchard

Aelod y Cabinet – Gwasanaethau Plant

933 Llangyfelach Road, Tirdeunaw, Abertawe, SA5 7HR

Home mobile: 07507511095

Hafan: cllr.sam.pritchard@swansea.gov.uk

Llafur Mynyddbach
ffotograff o Alyson Pugh

Alyson Pugh

Aelod y Cabinet - Cymunedau Gwell

34 Llys Ael-y-Bryn, Parc Bryn Heulog, Birchgrove, Swansea, SA7 0HB

Hafan: 01792 791988

Home mobile: 07988666179

Gwaith: cyng.alyson.pugh@abertawe.gov.uk

Llafur Llansamlet
ffotograff o Jennifer Raynor

Jennifer Raynor

Aelod y Cabinet - Gwella Addysg, Dysgu a Sgiliau

35 Brynaeron, Dyfnant, Abertawe, SA2 7UX

Hafan: 01792 207807

Gwaith: cyng.jennifer.raynor@abertawe.gov.uk

Llafur Dyfnant
ffotograff o Christine Richards

Christine Richards

c/o Gwasanaethau Democrataidd, Ystafell 216, Neuadd y Ddinas, Abertawe, SA1 4PE

Hafan: 01792 896069

Gwaith: cyng.Christine.Richards@abertawe.gov.uk

Llafur Casllwchwr Isaf
ffotograff o Kelly Roberts

Kelly Roberts

c/o Gwasanaethau Democrataidd, Ystafell 216, Neuadd y Ddinas, Abertawe, SA1 4PE

Home mobile: 07791832172

Gwaith: cyng.kelly.roberts@abertawe.gov.uk

Llafur Gorseinon
ffotograff o Brigitte Rowlands

Brigitte Rowlands

Llwyn Ifan Farm, Rhyd Y Fro, Pontardawe, Abertawe, SA8 4RT

Home mobile: 07989504412

Gwaith: cyng.brigitte.rowlands@abertawe.gov.uk

Ceidwadwyr Mawr
ffotograff o Mary Sherwood

Mary Sherwood

Cadeirydd - Pwyllgorau Datblygu Polisi

20 Ernald Place, Uplands, Abertawe, SA2 0HW

Home mobile: 07452 997699

Gwaith: cyng.Mary.Sherwood@abertawe.gov.uk

Llafur Uplands
ffotograff o Paulette Smith

Paulette Smith

The Coppins, 1 Heol-Y-Ffin, Clydach, Abertawe, SA8 4DA

Hafan: 01792 843423

Home mobile: 07977412780

Gwaith: cyng.Paulette.Smith@abertawe.gov.uk

Llafur Clydach
ffotograff o Robert Smith

Robert Smith

Cadeirydd - Pwyllgorau Datblygu Polisi

20 Swansea Road, Gorseinon, Abertawe, SA4 4HE

Hafan: 01792 898323

Gwaith: Cyng.Robert.Smith@abertawe.gov.uk

Llafur Casllwchwr Uchaf
ffotograff o Andrew Stevens

Andrew Stevens

Aelod y Cabinet - Cymunedau Gwell

11 Pleasant Close, Penyrheol, Gorseinon, Abertawe, SA4 4FD

Hafan: 01792 417407

Home mobile: 07973712852

Gwaith: cyng.andrew.stevens@abertawe.gov.uk

Llafur Penyrheol
ffotograff o Rob Stewart

Rob Stewart

Aelod y Cabinet - Economi a Strategaeth (yr Arweinydd)

52 Denbigh Crescent, Treforys, Abertawe, SA6 6TH

Hafan: 01792 549417

Home mobile: 07717840837

Gwaith: cyng.Rob.Stewart@abertawe.gov.uk

Llafur Treforys
ffotograff o Gareth Sullivan

Gareth Sullivan

34 Pengors Road, Llangyfelach, Abertawe, SA5 7JE

Hafan: 01792 773441

Gwaith: cyng.Gareth.Sullivan@abertawe.gov.uk

Independents@Swansea Llangyfelach
ffotograff o Mo Sykes

Mo Sykes

16 Western Road, Clydach, Abertawe, SA6 5DY

Hafan: 07798870906

Gwaith: cyng.mo.sykes@abertawe.gov.uk

Llafur Llansamlet
ffotograff o Gloria Tanner

Gloria Tanner

88 Hill View Crescent, Y Clâs, Abertawe, SA6 7HW

Hafan: 01792 421119

Home mobile: 07986515038

Gwaith: cyng.Gloria.Tanner@abertawe.gov.uk

Llafur Mynyddbach
ffotograff o Des Thomas

Des Thomas

Aelod Llywyddol

64 Southlands Drive, West Cross, Abertawe, SA3 5RJ

Hafan: 01792 404288

Gwaith: cyng.Des.Thomas@abertawe.gov.uk

Llafur West Cross
ffotograff o Graham Thomas

Graham Thomas

126 Manor Road, Trefansel, Abertawe, SA5 9PW

Hafan: 01792 416467

Gwaith: cyng.Graham.Thomas@abertawe.gov.uk

Democratlaid Rhyddfrydol Cwmbwrla
ffotograff o Mark Thomas

Mark Thomas

Aelod y Cabinet - Rheoli’r Amgylchedd ac Isadeiledd

Brambley Cottage, Banc Bach, Penclawdd, Abertawe, SA4 3FJ

Hafan: 01792 851397

Home mobile: 07794 017704

Gwaith: cyng.Mark.Thomas@abertawe.gov.uk

Llafur Penclawdd
ffotograff o Will Thomas

Will Thomas

43 Cambridge Road, Langland, Abertawe, SA3 4PQ

Home mobile: 07540533734

Gwaith: cyng.will.thomas@abertawe.gov.uk

Ceidwadwyr Newton
ffotograff o Linda Tyler-Lloyd

Linda Tyler-Lloyd

2 Glynderwen Close, Sgeti, Abertawe, SA2 8EQ

Hafan: 01792 202005

Home mobile: 07710609373

Gwaith: cyng.Linda.Tyler-Lloyd@abertawe.gov.uk

Ceidwadwyr Mayals
ffotograff o Gordon Walker

Gordon Walker

Bryn Ar Afon, Lon Eithrym, Clydach, Abertawe, SA6 5ER

Hafan: 01792 842255

Home mobile: 07794534563

Gwaith: cyng.Gordon.Walker@abertawe.gov.uk

Non Aligned Clydach
ffotograff o Lesley Walton

Lesley Walton

34 Carlton Terrace, Mount Pleasant, Abertawe, SA1 6AD

Hafan: 07503702327

Home mobile: 07503702327

Gwaith: cyng.Lesley.Walton@abertawe.gov.uk

Llafur Townhill
ffotograff o Mike White

Mike White

24 Saddler Street, Glandŵr, Abertawe, SA1 2PP

Hafan: 01792 643354

Gwaith: cyng.Mike.White@abertawe.gov.uk

Llafur Glandŵr

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340