||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Eich Cynghorwyr by Ward Etholiadol

dilynwch ni ar Twitter

Mae Cynghorwyr Lleol yn cael eu hethol gan y gymuned yn ystod Etholiad Llywodraeth Leol i benderfynu sut dylai'r cyngor gyflawni ei weithgareddau amrywiol. Maent yn cynrychioli budd y cyhoedd yn ogystal ag unigolion sy'n byw yn y ward y maent wedi'u hethol i'w gwasanaethu. Mae ganddynt gyswllt rheolaidd â'r cyhoedd trwy gyfarfodydd y cyngor, galwadau ffôn neu gymorthfeydd.

Mae gan gynghorwyr yr hawl i wahanol fathau o gyflogau, lwfansau a threuliau yn ddibynnol ar y rolau a'r cyfrifoldebau sydd ganddynt. Mae mwy o wybodaeth yngl?n â chyflogau a lwfansau Cynghorwyr ar gael yn y Llawlyfr i Gynghorwyr a'r Atodlenni Cydnabyddiaeth Blynyddol. Mae manylion am lwfansau a threuliau Cynghorwyr wedi'u cyhoeddi ar gyfer blynyddoedd ariannol blaenorol.

Gall cynghorwyr hawlio lwfans teithio ar gyfer dyletswyddau a gymeradwywyd os dymunant. Gall hyn gynnwys costau teithio (gan gynnwys defnyddio car preifat) a chynhaliaeth tra eu bod ar fusnes y cyngor. Ffurflenni cais yn cael eu cyflwyno'n fisol geir treuliau. Mewn unrhyw fis, gellir hawlio treuliau ar gyfer y tri mis blaenorol.

Mae hawl gan gynghorwyr hefyd i hawlio lwfans TGCh os dymunant.

Mae’n rhaid i gynghorwyr gofrestru unrhyw fuddion personol neu ariannol sydd ganddynt yn unol â'r 'Côd Ymddygiad'. Gellir gweld y rhain drwy ddewis tudalen cynghorydd unigol.

Mae’n rhaid i’r Awdurdod Lleol sicrhau bod cynghorwyr yn gallu llunio Adroddiad Blynyddol ar gyfer eu gweithgareddau gyda’r cyngor yn y flwyddyn flaenorol. Mater i gynghorwyr yw a ydynt yn achub ar y cyfle i lunio Adroddiadau Blynyddol. Bydd y rhain ar gael yn y llyfrgell.

I ddod o hyd i'ch cynghorydd, defnyddiwch y dolenni isod:

 Bonymaen

 • Linc i'r manylion ar gyfer Mandy Evans
  Mandy Evans

  Bonymaen

  Llafur

  Cadeirydd - Pwyllgorau Datblygu Polisi

 • Linc i'r manylion ar gyfer Paul Lloyd
  Paul Lloyd

  Bonymaen

  Llafur

  Cadeirydd - Pwyllgor Cynllunio

 Casllwchwr Isaf

 Casllwchwr Uchaf

 • Linc i'r manylion ar gyfer Robert Smith
  Robert Smith

  Casllwchwr Uchaf

  Llafur

  Cadeirydd - Pwyllgorau Datblygu Polisi

 Castell

 Clydach

 Cwmbwrla

 De Cilâ

 Dyfnant

 Fairwood

 Glandŵr

 Gogledd Cilâ

 • Linc i'r manylion ar gyfer Mary Jones
  Mary Jones

  Gogledd Cilâ

  Democratlaid Rhyddfrydol

  Cadeirydd - Pwyllgor Rhaglen Chraffu

 Gorseinon

 Gŵyr

 Llandeilo Ferwallt

 Llangyfelach

 Llansamlet

 Mawr

 Mayals

 Mynyddbach

 Newton

 Penclawdd

 • Linc i'r manylion ar gyfer Mark Thomas
  Mark Thomas

  Penclawdd

  Llafur

  Aelod y Cabinet - Rheoli’r Amgylchedd ac Isadeiledd

 Penderi

 Penllergaer

 Pennard

 Penyrheol

 Pontarddulais

 Pontybrenin

 Sgeti

 St Thomas

 • Linc i'r manylion ar gyfer Joe Hale
  Joe Hale

  St Thomas

  Llafur

 • Linc i'r manylion ar gyfer Clive Lloyd
  Clive Lloyd

  St Thomas

  Llafur

  Aelod y Cabinet - Cydnerthedd a Chydweithio Strategol

 Townhill

 Treforys

 • Linc i'r manylion ar gyfer Ceri Evans
  Ceri Evans

  Treforys

  Llafur

  Cadeirydd - Policy Development Committee

 • Linc i'r manylion ar gyfer Robert Francis-Davies
  Robert Francis-Davies

  Treforys

  Llafur

  Aelod y Cabinet - Buddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth

 • Linc i'r manylion ar gyfer Yvonne Jardine
  Yvonne Jardine

  Treforys

  Llafur

 • Linc i'r manylion ar gyfer Andrea Lewis
  Andrea Lewis

  Treforys

  Llafur

  Aelod y Cabinet - Cartrefi, Ynni a Thrawsnewid Gwasanaethau (Cyd-Ddirprwy Arweinydd Dros Dro)

 • Linc i'r manylion ar gyfer Rob Stewart
  Rob Stewart

  Treforys

  Llafur

  Aelod y Cabinet - Economi a Strategaeth (yr Arweinydd)

 Tregŵyr

 Uplands

 West Cross

 • Linc i'r manylion ar gyfer Mark Child
  Mark Child

  West Cross

  Llafur

  Aelod y Cabinet - Gofal, Iechyd a Heneiddio’n Dda

 • Linc i'r manylion ar gyfer Des Thomas
  Des Thomas

  West Cross

  Llafur

  Aelod Llywyddol

 Y Cocyd

 Ystumllwynarth

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340