||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 24 Medi 2019 2.00 pm, Cyd-Bwyllgor Dinas-Ranbarth Bae Abertawe, WEDI EI GANSLO

Lleoliad:   Lord Mayors Reception Room - Guildhall, Swansea

Cyswllt:    Gwasanaethau Democrataidd: - 636923
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340