||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Canlyniadau etholiadau

dilynwch ni ar Twitter

Gellir gweld canlyniadau etholiadau llywodraeth leol (gan gynnwys isetholiadau) a gynhaliwyd ers mis Mai 2012 isod.

Mae manylion yr holl ganlyniadau etholiadol ar gael ar wedudalennau'r Gwasanaethau Etholiadol, 'Etholiadau a Phleidleisio'. Yn ogystal, byddwch yn gweld gwybodaeth am unrhyw 'etholiadau cyfredol',

Etholiadau diweddaraf:

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Cyffredinol

Cynghorau Tref a Chymuned

Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Etholaeth

Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Rhanbarthol

Etholiadau Llywodraeth Leol

Refferendwm

Senedd Ewrop

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340