Canlyniadau etholiadau

dilynwch ni ar Twitter

Gellir gweld canlyniadau etholiadau llywodraeth leol (gan gynnwys isetholiadau) a gynhaliwyd ers mis Mai 2012 isod.

Mae manylion yr holl ganlyniadau etholiadol ar gael ar wedudalennau'r Gwasanaethau Etholiadol, 'Etholiadau a Phleidleisio'. Yn ogystal, byddwch yn gweld gwybodaeth am unrhyw 'etholiadau cyfredol',

Etholiadau diweddaraf:

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Cyffredinol

Etholiadau Llywodraeth Leol

Refferendwm

Senedd Cymru - Etholaeth

Senedd Cymru - Rhanbarthol

Senedd Ewrop