||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Pori cynlluniau gwaith i'r dyfodol

Y Cabinet a'r Cyngor, 2019

Mae'r blaengynllun yn rhestr o'r penderfyniadau allweddol y bydd y cyngor yn eu gwneud o fewn y pedwar mis nesaf. Caiff y penderfyniadau hyn eu gwneud naill ai gan y Cabinet neu gan swyddogion sydd wedi cael awdurdod dirprwyedig gan y Cabinet.

 

Plans

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340