Cyrff Allanol

Ceir nifer o sefydliadau sy'n annibynnol ar y cyngor ond sy'n cael effaith ar ei feysydd gwasanaeth.

Er mwyn i'r cyngor allu cynnal partneriaethau effeithiol â nifer o'r sefydliadau hyn, mae cynrychiolwyr y cyngor, cynghorwyr etholedig fel arfer, yn aelodau o'r pwyllgorau a'r fforymau amrywiol sy'n gyfrifol amdanynt.

I gael manylion cyswllt cynrychiolydd y cyngor ar gorff allanol penodol, dilynwch y ddolen berthnasol.