||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Portffolios y Cabinet

dilynwch ni ar Twitter

Gellir gweld disgrifiad o rôl a manyleb bersonol yr Arweinydd, y Dirprwy Arweinydd ac Aelodau’r Cabinet yn Llawlyfr y Cynghorwyr.

Mae deg Aelod y Cabinet yn dal y portffolios canlynol:

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340