||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Cyfansoddiad y Cyngor

Mae'r fframwaith yn pennu sut mae'r Cyngor yn gweithredu a sut mae penderfyniadau'n cael eu gwneud. Mae'n disgrifio'r gweithdrefnau a ddilynir i sicrhau bod penderfyniadau a swyddogaethau'n effeithlon, yn dryloyw ac yn atebol i bobl leol.

Cyfansoddiad y Cyngor, Rhan 1 - Crynodeb ac Esboniad

Cyfansoddiad y Cyngor, Rhan 2 - Erthyglau'r Cyfansoddiad

Cyfansoddiad y Cyngor, Rhan 3.1 - Cyflwyniad - Cynllun Dirprwyo (Cyfrifoldeb dros Swyddogaethau)

Cyfansoddiad y Cyngor, Rhan 3.2 - Cylch Gorchwyl (Cyfrifoldeb dros Swyddogaethau)

Cyfansoddiad y Cyngor, Rhan 4.1 - Rheolau Gweithdrefnau'r Cyngor (Rheolau Gweithdrefnau)

Cyfansoddiad y Cyngor, Rhan 4.2 - Mynediad at Reolau Gweithdrefnau Gwybodaeth (Rheolau Gweithdrefnau)

Cyfansoddiad y Cyngor, Rhan 4.3 - Rheolau Fframwaith y Gyllideb a Pholisïau (Rheolau Gweithdrefnau)

Cyfansoddiad y Cyngor, Rhan 4.4 - Rheolau Gweithdrefnau'r Cabinet (Rheolau Gweithdrefnau)

Cyfansoddiad y Cyngor, Rhan 4.5 - Rheolau Gweithdrefnau Contractau (Rheolau Gweithdrefnau)

Cyfansoddiad y Cyngor, Rhan 4.6 - Rheolau Gweithdrefnau Ariannol (Rheolau Gweithdrefnau)

Cyfansoddiad y Cyngor, Rhan 4.7 - Rheolau Gweithdrefnau Prynu a Gwerthu Tir (Rheolau Gweithdrefnau)

Cyfansoddiad y Cyngor, Rhan 4.8 - Rheolau Gweithdrefnau Penodi Swyddogion y Cydgyngor Trafod Telerau (Rheolau Gweithdrefnau)

Cyfansoddiad y Cyngor, Rhan 4.9 - Rheolau Gweithdrefnau Disgyblu Prif Swyddogion a Dirprwy Brif Swyddogion (Rheolau Gweithdrefnau)

Cyfansoddiad y Cyngor, Rhan 4.10 - Rheolau Gweithdrefnau Craffu (Rheolau Gweithdrefnau)

Cyfansoddiad y Cyngor, Rhan 4.11 - Penodiadau Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol (Rheolau Gweithdrefnau)

Cyfansoddiad y Cyngor, Rhan 5 - Codau a Phrotocolau

Cyfansoddiad y Cyngor, Rhan 6 - Cynlluniau Lwfansau Cynghorwyr

Cyfansoddiad y Cyngor, Rhan 7 - Strwythur Rheoli

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340