||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Cynghorwyr Hyrwyddo

dilynwch ni ar Twitter

Ceir 24 o Cynghorwyr Hyrwyddo a ddewiswyd gan arweinydd y Cyngor

Mae Cynghorwyr Hyrwyddo'n bodoli i roi llais i grwpiau sydd wedi'u tangynrychioli'n draddodiadol, neu faterion y mae angen eu cadw ar flaen busnes y cyngor er nad ydynt efallai'n gyfrifoldeb i unrhyw unigolyn neu bwyllgor.

I weld rhestr o’r Cynghorwyr Hyrwyddo, cliciwch yma.

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340