||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Canlyniad) - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Canlyniadau'r etholiad fesul plaid
Enw'r Blaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Llafur 3 50%
Ceidwadwyr 0 24%
Democratlaid Rhyddfrydol 0 13%
Plaid Cymru 0 12%
British National Party 0 2%
Y nifer a bleidleisiodd: n/a

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340