||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Etholiadau Llywodraeth Leol - Dydd Iau, 6 Mai 1999

Canlyniadau'r etholiad fesul plaid
Enw'r Blaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Llafur 47 49%
Democratlaid Rhyddfrydol 10 18%
Annibynnol 8 7%
Ceidwadwyr 4 11%
Plaid Cymru 2 10%
The People's Representative 1 < 1%
Community First 0 2%
Plaid Werdd 0 < 1%
Independents@Swansea 0 < 1%
Uplands Neighbourhood Independent 0 < 1%
Residents Candidate 0 < 1%
Independent Tennant 0 < 1%
United Socialists 0 < 1%
Y nifer a bleidleisiodd: n/a

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340