||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Etholiadau Llywodraeth Leol - Dydd Iau, 10 Mehefin 2004

Canlyniadau'r etholiad fesul plaid
Enw'r Blaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Llafur 30 32%
Democratlaid Rhyddfrydol 18 26%
Annibynnol 7 5%
Ceidwadwyr 5 14%
Plaid Cymru 5 10%
Independents@Swansea 3 2%
Swansea Independent Association 2 4%
The People's Representative 1 < 1%
Plaid Werdd 0 6%
Socialist Alternative 0 < 1%
0 < 1%
Non Aligned 0 < 1%
Y nifer a bleidleisiodd: n/a

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340