||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Etholiadau Llywodraeth Leol - Dydd Iau, 1 Mai 2008

Canlyniadau'r etholiad fesul plaid
Enw'r Blaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Llafur 28 31%
Democratlaid Rhyddfrydol 23 28%
Annibynnol 8 7%
Independents@Swansea 7 6%
Ceidwadwyr 4 17%
Plaid Cymru 1 7%
The People's Representative 1 < 1%
Plaid Werdd 0 3%
British National Party 0 < 1%
Non Aligned 0 < 1%
Socialist Alternative 0 < 1%
Wales Communist Party - Plaid Gomiwnyddol Cymru 0 < 1%
The Left Party 0 < 1%
Y nifer a bleidleisiodd: 38%

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340