||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Etholiadau Llywodraeth Leol - Dydd Iau, 3 Mai 2012

Canlyniadau'r etholiad fesul plaid
Enw'r Blaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Llafur 49 53%
Democratlaid Rhyddfrydol 12 17%
Ceidwadwyr 4 11%
Independents@Swansea 3 3%
Annibynnol 2 7%
Non Aligned 1 2%
The People's Representative 1 < 1%
Plaid Cymru 0 5%
Plaid Werdd 0 1%
The Trade Unionist & Socialist Coalition 0 < 1%
National Front 0 < 1%
Y nifer a bleidleisiodd: 34%

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340