Referendum results for Abertawe

Refferendwm ar aelodaeth y Deyrnas Unedig o'r Undeb Ewropeaidd (DU) - Dydd Iau, 23 Mehefin 2016

'A ddylai'r Deyrnas Unedig aros yn aelod o'r Undeb Ewropeaidd neu adael yr Undeb Ewropeaidd?'

Abertawe - canlyniadau
Opsiwn pleidleisio Pleidleisiau %
Gadael yr Undeb Ewropeaidd 61936 52%
Aros yn aelod o'r Undeb Ewropeaidd 58307 48%
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 120243
Number of ballot papers issued 120362
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 119
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Candidate name Vote percentage
Gadael yr Undeb Ewropeaidd 52%
Candidate name Vote percentage
Aros yn aelod o'r Undeb Ewropeaidd 48%
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu’n hollol annilys oherwydd ansicrwydd64
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i’r pleidleisiwr52
ysgrifen neu nod y gellid adnabod y pleidleisiwr wrthynt3
Cyfanswm a wrthodwyd119