Penderfyniadau Aelod Cabinet

Mae penderfyniadau dirprwyedig yn benderfyniadau a wneir gan ddeiliaid Portffolio’r Cabinet yn unol â’r cynllun Dirprwyo. Oni bai eu bod wedi’u heithrio, nid yw penderfyniadau’n derfynol tan ddiwedd y cyfnod galw i mewn ac ni chafwyd unrhyw heriau.

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod i ddod o hyd i wybodaeth am benderfyniadau dirprwyedig a wnaed gan Aelodau Cabinet y Cyngor (y cyfeirir atynt yma fel Aelodau Gweithredol).

Fel arall gallwch ymweld â'r dudalen Penderfyniadau Swyddogion i gael gwybodaeth am benderfyniadau a ddirprwyir i swyddogion a wnaed gan swyddogion y cyngor.

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Eitemau a alwyd i mewn
Assistive Technology and Promoting Independence. (For Information) ref: 244822/07/202422/07/2024Nid i'w alw i mewn
Cofnodion. ref: 244622/07/202422/07/2024Nid i'w alw i mewn
Derbyn datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol. ref: 244522/07/202422/07/2024Nid i'w alw i mewn
Work Plan 2024-2025. ref: 244922/07/202422/07/2024Nid i'w alw i mewn
Swansea Council Volunteering Policy Development. (For Information) ref: 244722/07/202422/07/2024Nid i'w alw i mewn
Letter from Scrutiny Programme Committee. ref: 246018/07/202418/07/2024Nid i'w alw i mewn
Election of Chair for the Municipal Year 2024-2025. ref: 245018/07/202418/07/2024Nid i'w alw i mewn
Election of Vice Chair for the Municipal Year 2024-2025. ref: 245118/07/202418/07/2024Nid i'w alw i mewn
Presentation Slides : Local Food on the Public Plate Procurement Learning Journey. ref: 246218/07/202418/07/2024Nid i'w alw i mewn
Welsh Government Support for Public Service Boards 2024/25. ref: 245818/07/202418/07/2024Nid i'w alw i mewn
Regional Child Poverty Governance Model. ref: 245718/07/202418/07/2024Nid i'w alw i mewn
Climate Change & Nature Recovery Mapping Survey Report (March 2024). ref: 245618/07/202418/07/2024Nid i'w alw i mewn
Cwestiynau gan y cyhoedd. ref: 245418/07/202418/07/2024Nid i'w alw i mewn
Update on the 8 Steps in our Public Services Board (PSB) Action Plan 2024/25. ref: 245518/07/202418/07/2024Nid i'w alw i mewn
Cofnodion. ref: 245318/07/202418/07/2024Nid i'w alw i mewn
Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol. ref: 245218/07/202418/07/2024Nid i'w alw i mewn
Presentation - Local Places for Nature (LPfN) Programme - Local Nature Partnership Grant 2023-25. ref: 248415/07/202415/07/2024Nid i'w alw i mewn
Work Plan 2024-2025. ref: 248515/07/202415/07/2024Nid i'w alw i mewn
Cofnodion: ref: 248315/07/202415/07/2024Nid i'w alw i mewn
Derbyn datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol. ref: 50000005615/07/202415/07/2024Nid i'w alw i mewn
Internal Audit Review of the Accounts Receivable Function. ref: 247917/07/202417/07/2024Nid i'w alw i mewn
Internal Audit - Annual Report 2023/24. ref: 248017/07/202417/07/2024Nid i'w alw i mewn
Draft Governance & Audit Committee Annual Report 2023/24. ref: 247717/07/202417/07/2024Nid i'w alw i mewn
Draft Annual Governance Statement 2023/24. ref: 247817/07/202417/07/2024Nid i'w alw i mewn
Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol. ref: 248217/07/202417/07/2024Nid i'w alw i mewn
Governance & Audit Committee Work Plan. ref: 247517/07/202417/07/2024Nid i'w alw i mewn
Governance & Audit Committee Action Tracker Report. ref: 247617/07/202417/07/2024Nid i'w alw i mewn
Cofnodion. ref: 248117/07/202417/07/2024Nid i'w alw i mewn
Quarterly Investment Monitoring Report. ref: 242110/07/202410/07/2024Nid i'w alw i mewn
To Elect the Vice-Chair of the Pension Fund Committee for the 2024-2025 Municipal Year. ref: 243010/07/202410/07/2024Nid i'w alw i mewn
Ethol Cadeirydd Pwyllgor y Gronfa Bensiwn ar gyfer Blwyddyn Ddinesig 2024-2025. ref: 243110/07/202410/07/2024Nid i'w alw i mewn
City & County of Swansea - Currency Risk and Hedging Overview. ref: 242010/07/202410/07/2024Nid i'w alw i mewn
Wales Pension Partnership Update. ref: 242210/07/202410/07/2024Nid i'w alw i mewn
Admission Body Agreement Amendment. ref: 242510/07/202410/07/2024Nid i'w alw i mewn
City and County of Swansea - Draft Pension Fund Annual Report and Statement of Accounts 2023/24. ref: 242610/07/202410/07/2024Nid i'w alw i mewn
City and County of Swansea Pension Fund – Audit Plan 2024. ref: 242710/07/202410/07/2024Nid i'w alw i mewn
Fund Manager's Presentation(s): ref: 241910/07/202410/07/2024Nid i'w alw i mewn
Breaches Report. ref: 242410/07/202410/07/2024Nid i'w alw i mewn
Cofnodion. ref: 242810/07/202410/07/2024Nid i'w alw i mewn
Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol. ref: 242910/07/202410/07/2024Nid i'w alw i mewn
Gwahardd y cyhoedd. ref: 242310/07/202410/07/2024Nid i'w alw i mewn
Adroddiad Awdurdod Dirprwyedig ar gyfer Setlo Achos Ymgyfreitha ym Maes Awyr Abertawe ref: 244408/07/202408/07/2024Nid i'w alw i mewn
Recruitment of a Community / Town Councillor to the Standards Committee. ref: 243811/07/202411/07/2024Nid i'w alw i mewn
Aelodaeth Pwyllgorau. ref: 243911/07/202411/07/2024Nid i'w alw i mewn
Cwestiynau gan y Cynghorwyr. ref: 244011/07/202411/07/2024Nid i'w alw i mewn
Cwestiynau gan y Cyhoedd. ref: 243711/07/202411/07/2024Nid i'w alw i mewn
Cyhoeddiadau Arweinydd y Cyngor. ref: 243611/07/202411/07/2024Nid i'w alw i mewn
Cyhoeddiadau'r Aelod Llywyddol. ref: 243511/07/202411/07/2024Nid i'w alw i mewn
Ymatebion ysgrifenedig i gwestiynau a ofynnwyd yng Nghyfarfod Cyffredinol Diwethaf y Cyngor. ref: 243411/07/202411/07/2024Nid i'w alw i mewn
Cofnodion. ref: 50000005411/07/202411/07/2024Nid i'w alw i mewn
Cwestiynau gan y Cynghorwyr. ref: 244111/07/202411/07/2024Nid i'w alw i mewn
Gwahardd y cyhoedd. ref: 244211/07/202411/07/2024Nid i'w alw i mewn
Change to Senior Management Structure - Place Directorate. ref: 244311/07/202411/07/2024Nid i'w alw i mewn
Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol. ref: 243311/07/202411/07/2024Nid i'w alw i mewn
Dyfarnu Cytundeb Fframwaith ar gyfer Cyflenwi Tarmacadam ac Agregau ref: 243230/06/202416/07/2024Y cais i alw i mewn wedi dod i ben