Teitl Notice published Urgent? Statws Angen Penderfyniad
Gorchmynion Prynu Gorfodol Er Mwyn Gallugi Gwelliannau Teithio Llesol.12/07/2024i'w penderfynu19/09/2024
Neilltuo Arian i'r Rhaglen Gyfalaf i Gefnogi Dylunio Datblygiad Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe fel rhan o'r Rhaglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu.12/07/2024i'w penderfynu19/09/2024
Gwaredu Tir yng Ngham 1 Abertawe Ganolog.21/06/2024i'w penderfynu18/07/2024
Strategaeth Gwastraff Ddrafft 2025-30.14/06/2024i'w penderfynu18/07/2024
Capital Budget & Programme 2024/25 - 2029/30.14/06/2024i'w penderfynu06/03/2025
Cynllunio Ariannol Tymor Canolig 2026/27 - 2028/29.14/06/2024i'w penderfynu06/03/2025
Cyllideb Refeniw 2025/26.14/06/2024i'w penderfynu06/03/2025
Cynigion y Gyllideb 2025/26 - 2028/29.14/06/2024i'w penderfynu10/01/2025
Datganiad cyllideb canol blwyddyn 2024/25.14/06/2024i'w penderfynu07/11/2024
Cyngor Abertawe: Strategaeth Hybu'r Gymraeg 2024 - 2029.14/06/2024i'w penderfynu03/10/2024
Adolygiad o'r cronfeydd refeniw.14/06/2024i'w penderfynu03/10/2024
Diweddariad a Chynnydd Abertawe Ganolog a Glannau'r Ddinas.07/06/2024i'w penderfynu18/07/2024
Monitro Refeniw a'r Gyllideb Gyfalaf - Chwarter 3ydd 2024/25.07/06/2024i'w penderfynu20/02/2025
Monitro Refeniw a'r Gyllideb Gyfalaf - Chwarter 2il 2024/25.07/06/2024i'w penderfynu12/12/2024
Monitro Refeniw a'r Gyllideb Gyfalaf - Chwarter 1af 2024/25.07/06/2024i'w penderfynu19/09/2024
Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Safonau 2023-2024.07/06/2024i'w penderfynu03/10/2024
Adroddiadau Blynyddol y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd 2023-2024.07/06/2024i'w penderfynu05/09/2024
Awdurdodiad y Rhaglen Gyfalaf ar Gyfer Neilltuo Cyllid i Gefnogi Datblygu a Chwblhau'r Gwaith Sydd ar ôl Sydd ei Angen Mewn Ysgolion i Gefnogi Cyflwyno Prydau Ysgol am Ddim i Bawb i'r Holl Ddisgyblion Cynradd.31/05/2024i'w penderfynu18/07/2024
Alldro Refeniw 2023/24 - Cyfrif Refeniw Tai (CRT).24/05/2024i'w penderfynu18/07/2024
Adolygiad o'r Polisi Gamblo.24/05/2024i'w penderfynu05/12/2024
Adolygiad o'r Polisi Gamblo.24/05/2024i'w penderfynu19/09/2024
Adroddiad Monitro Perfformiad ar gyfer Chwarter 3 2024/25.24/05/2024i'w penderfynu20/03/2025
Adroddiad Monitro Perfformiad ar gyfer Chwarter 2 2024/25.24/05/2024i'w penderfynu16/01/2025
Adroddiad Monitro Perfformiad ar gyfer Chwarter 1 2024/25.24/05/2024i'w penderfynu19/09/2024
Adolygiad Blynyddol o Amcanion Lles 2025/26.24/05/2024i'w penderfynu20/03/2025
Recriwtio Cynghorydd Cymuned / Tref i'r Pwyllgor Safonau.24/05/2024i'w penderfynu05/09/2024
Adroddiad Blynyddol 2023/24 - Prif Swyddog y Gwasanaethau Cymdeithasol.24/05/2024i'w penderfynu03/10/2024
Alldro Ariannol Refeniw 2023/24.17/05/2024i'w penderfynu18/07/2024
Alldro ac Ariannu Cyfalaf 2023/24.17/05/2024i'w penderfynu18/07/2024
Model newydd arfaethedig ar gyfer Cyfleusterau Addysgu Arbenigol (STFs) ar draws Abertawe26/04/2024i'w penderfynu18/07/2024
Rheol 7 y Weithdrefn Ariannol - Prosiectau Cyfalaf, Rheoli Traffig a Grantiau Cyfalaf a Refeniw Diogelwch Ffyrdd.12/04/2024i'w penderfynu18/07/2024
Diweddariad Rhesymoli Depos.05/04/2024i'w penderfynu19/09/2024
Polisi Goleuo Neuadd y Ddinas.23/02/2024i'w penderfynu18/07/2024