||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Datblygu Polisi Cyngor y Dyfodol a Thrawsnewid

Gallwch lawrlwytho, gweld ac anodi ein papurau cyfarfod yn awtomatig trwy ddefnyddio’r ap ‘mod.gov’ ar ddyfeisiau iPad, Android a Window .

Mae’r dudalen hon yn rhestru’r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Datblygu Polisi Cyngor y Dyfodol a Thrawsnewid.

Os oes angen yr wybodaeth hon arnoch mewn fformat gwahanol (e.e. dogfen Word) cysylltwch â’r gwasanaethau democrataidd - ffôn 01792 636923 / e-bost democratiaeth@abertawe.gov.uk

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Datblygu Polisi Cyngor y Dyfodol a Thrawsnewid

Yn effeithiol o 25 Gorffennaf 2019, mae’r Pwyllgor Datblygu Polisi Cydraddoldeb a Chenedlaethau’r Dyfodol wedi disodli’r pwyllgor hwn.

 

Mae’r Pwyllgorau Datblygu a Chyflwyno Polisi wedi’u hailenwi’n Bwyllgorau Datblygu Polisi o 24 Mai 2018.

 

Yn unol â’n Hysbysiad Cydymffurfio, cyhoeddir agendâu a chofnodion ein cyfarfodydd yn ddwyieithog.

 

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340