||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Pori cyfarfodydd

Panel Llofnodwyr Cyfamod y Lluoedd Arfog

Gallwch lawrlwytho, gweld ac anodi ein papurau cyfarfod yn awtomatig trwy ddefnyddio’r ap ‘mod.gov’ ar ddyfeisiau iPad, Android a Window .

Mae’r dudalen hon yn rhestru’r cyfarfodydd ar gyfer Panel Llofnodwyr Cyfamod y Lluoedd Arfog.

Os oes angen yr wybodaeth hon arnoch mewn fformat gwahanol (e.e. dogfen Word) cysylltwch â’r gwasanaethau democrataidd - ffôn 01792 636923 / e-bost democratiaeth@abertawe.gov.uk

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Panel Llofnodwyr Cyfamod y Lluoedd Arfog

Llofnododd Dinas a Sir Abertawe a'i bartneriaid Gyfamod Abertawe a'r Lluoedd Arfog ar 4 Rhagfyr 2012. Mae llofnodi'r Cyfamod Cymunedol wedi galluogi sefydliadau elusennol yn ardal Dinas a Sir Abertawe i gael mynediad i'r Cynllun Grant Cyfamod Cymunedol. Sefydlwyd y panel hwn o blith llofnodwyr Abertawe er mwyn trafod ceisiadau a gyflwynir a blaenoriaethu'r rhai sy'n bodloni'r meini prawf i gael eu hasesu ymhellach gan y Weinyddiaeth Amddiffyn.

 

Yn unol â’n Hysbysiad Cydymffurfio, cyhoeddir agendâu a chofnodion ein cyfarfodydd yn ddwyieithog.

 

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340