||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 6 - Neuadd y Ddinas, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd - (01792) 636923 

Eitemau
Rhif Eitem

Aelodaeth pdf eicon PDF 247 KB

Materion Rhagarweiniol:

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

3.

Cofnodion. pdf eicon PDF 258 KB

Cymeradwyo a llofnodi cofnodion y cyfarfod(ydd) blaenorol fel cofnod cywir.

Eitemau i'w Trafod/Penderfynu/Cymeradwyo:

4.

Amlygu Adroddiadau ar Lifoedd Gwaith yr Amcan Lles. (gan gynnwys cofnod o risgiau) pdf eicon PDF 495 KB

·                 Y Blynyddoedd Cynnar - Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe;

·                 Byw'n Dda, Henediddio'n Dda - Adam Hill, Cyngor Abertawe;

·                 Gweithio gyda Natur - Martyn Evans, Cyfoeth Naturiol Cymru;

·                 Cymunedau Cryfach - Roger Thomas, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Camau Gweithredu'r Cydbwyllgor/Cofnod o Faterion pdf eicon PDF 281 KB

Cadeirydd

6.

Cynllun Gwaith y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar gyfer y Dyfodol (Trafodaeth lafar)

·                 Cyllidebau wedi'u Cronni (Trafodaeth Lafar) - Adam Hill, Cyngor Abertawe

7.

Cymru Ein Dyfodol - Cyfrannu at Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol 2020. pdf eicon PDF 113 KB

Cadeirydd

8.

Cynnal y Fforwm Partneriaeth - 8 Hydref 2019. (Llafar)

Cadeirydd

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340