||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 5 - Neuadd y Ddinas, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd: - 636923 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

3.

Cyflwyniad - Swyddfa Archwilio Cymru - Adolygiad o Effeithiolrwydd y Pwyllgor Archwilio.

4.

Cynllun Blynyddol Archwiliad Mewnol 2019/20 - Adroddiad Monitro ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2019 i 30 Mehefin 2019. pdf eicon PDF 286 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adroddiad Dilynol ar Radd Gymedrol yr Archwiliad Mewnol - Gwasanaethau Pobl Ifanc 2019/20. (Llafar)

6.

Adroddiad Dilynol am Argymhelliad yr Archwiliad Mewnol ar gyfer Ch1 2019/20. pdf eicon PDF 35 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Blynyddol Drafft y Pwyllgor Archwilio 2018/2019. pdf eicon PDF 532 KB

8.

Datganiad Llywodraethu Blynyddol. pdf eicon PDF 222 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adroddiad Olrhain Camau Gweithredu'r Pwyllgor Archwilio. (Er gwybodaeth) pdf eicon PDF 244 KB

10.

Cynllun Gwaith y Pwyllgor Archwilio. (Er gwybodaeth) pdf eicon PDF 225 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Adroddiadau Craffu/Swyddfa Archwilio Cymru. (Er Gwybodaeth):

 

 

11a

Cynnydd o ran mynd i'r afael ag argymhellion Swyddfa Archwilio Cymru mewn perthynas â Chomisiynu Gwasanaethau Llety ar gyfer Oedolion ag Anableddau Dysgu mewn modd Strategol. (Er gwybodaeth) pdf eicon PDF 315 KB

Dogfennau ychwanegol:

11b

Cynnydd wrth roi argymhellion adolygiad Swyddfa Archwilio Cymru o'r adroddiad am Addasiadau Tai yng Nghymru ar waith. (Er gwybodaeth) pdf eicon PDF 196 KB

Dogfennau ychwanegol:

11c

Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru - Gwasanaethau Llywodraeth Leol i Gymunedau Gwledig. (Er gwybodaeth) pdf eicon PDF 1021 KB

11d

Gwasanaethau Llywodraeth Leol i Gymunedau Gwledig. (Er gwybodaeth) pdf eicon PDF 339 KB

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340