||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Y Gwasanaethau Democrataidd Ffôn (01792) 636923 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb.

2.

Datgeliadau o Fuddiannau Personol a Rhagfarnol.

3.

Gwahardd Pleidleisiau Chwip a Datgan Chwipiau'r Pleidiau.

4.

Cofnodion. pdf eicon PDF 248 KB

Cymeradwyo a llofnodi, fel cofnod cywir, gofnodion y cyfarfod blaenorol.

5.

Cwestiynau Gan y Cyhoedd.

Rhaid i'r cwestiynau ymwneud â materion ar ran agored agenda'r cyfarfod, ac ymdrinnir â hwy o fewn 10 munud.

6.

Sesiwn Holi Aelod y Cabinet: Aelod y Cabinet - Cartrefi ac Ynni (y Cynghorydd Andrea Lewis). pdf eicon PDF 156 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Craffu Cyn Penderfynu: Diweddaru System Cynllunio Adnoddau Menter. pdf eicon PDF 234 KB

a)         Rôl y pwyllgor

b)         Ystyried Adroddiad y Cabinet a Chwestiynau

c)         Barn y pwyllgor i'r Cabinet

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adroddiadau Cynnydd y Panel Craffu Perfformiad: Gwasanaethau i Oedolion (Y Cynghorydd Peter Black, Cynullydd). pdf eicon PDF 233 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Aelodaeth Paneli a Gweithgorau Craffu. pdf eicon PDF 229 KB

10.

Rhaglen Waith Craffu 2019/20. pdf eicon PDF 259 KB

Trafodaeth am:

a)        Gynllun Gwaith y Pwyllgor.

b)        Cyfleoedd Craffu Cyn Penderfynu.

c)        Cynnydd gyda Phaneli a Gweithgorau Craffu

Dogfennau ychwanegol:

11.

Llythyrau Craffu. pdf eicon PDF 233 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Cynllun Gwaith y Pwyllgor Archwilio (Er Gwybodaeth). pdf eicon PDF 169 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Dyddiad ac Amser Cyfarfodydd Paneli/Gweithgorau Sydd ar Ddod. pdf eicon PDF 180 KB

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340