||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Y Gwasanaethau Democrataidd Ffôn (01792) 636923 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

3.

Gwahardd pleidleisiau chwip a datgan chwipiau'r pleidiau.

4.

Cofnodion. pdf eicon PDF 246 KB

Cymeradwyo a llofnodi cofnodion y cyfarfod(ydd) blaenorol fel cofnod

5.

Cwestiynau gan y cyhoedd.

 

Rhaid i'r cwestiynau ymwneud â materion ar ran agored agenda'r cyfarfod, ac ymdrinnir â hwy o fewn 10

6.

Sesiwn Holi Aelod y Cabinet: Trawsnewid Busnes a Pherfformiad ( Y Cynghorydd Clive Lloyd) pdf eicon PDF 258 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad cynnydd y Panel perfformiad craffu: gwella gwasanaethau. (Y Cynghorydd, Chris Holley, Cynullydd pdf eicon PDF 232 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Aelodaeth paneli a gweithgorau craffu. pdf eicon PDF 244 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Rhaglen Waith Craffu 2019/20. pdf eicon PDF 276 KB

 Trafodaeth am:

a)        Gynllun Gwaith y Pwyllgor.

b)        Cyfleoedd Craffu Cyn Penderfynu.

c)         Cynnydd gyda Phaneli a Gweithgorau Craffu

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

Llythyrau craffu. pdf eicon PDF 233 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Cynllun Gwaith y Pwyllgor Archwilio (Er Gwybodaeth). pdf eicon PDF 169 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Dyddiad ac amser cyfarfodydd paneli/gweithgorau sydd ar ddod. pdf eicon PDF 180 KB

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340