||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 5 - Neuadd y Ddinas, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd: - 636923 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

3.

Cofnodion. pdf eicon PDF 348 KB

Cymeradwyo a llofnodi, fel cofnod cywir, gofnodion y cyfarfod(ydd) blaenorol.

4.

Datganiad o Gyfrifon Drafft 2018/19 - Dinas a Sir Abertawe. pdf eicon PDF 287 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adroddiadau gan Swyddfa Archwilio Cymru.

5a

Dinas a Sir Abertawe - Ymholiadau Archwilio i'r Rhai sy'n Gyfrifol am Lywodraethu a Rheoli. pdf eicon PDF 294 KB

5b

Adroddiad Drafft ISA 260. pdf eicon PDF 370 KB

6.

Trosolwg o'r Statws Risgiau Cyffredinol - Chwarter 1 2019/20. pdf eicon PDF 210 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Alldro Ariannol Refeniw 2018/19 (Er gwybodaeth) pdf eicon PDF 197 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Datganiad Llywodraethu Blynyddol Drafft. pdf eicon PDF 293 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adroddiad Archwilio Mewnol Blynyddol 2018/19. pdf eicon PDF 294 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Cynllun Archwilio Mewnol Blynyddol 2019/20 - Adroddiad Monitro ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2019 tan 30 Mehefin 2019. pdf eicon PDF 286 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Adroddiad Dilynol Sgorio Cymedrol Archwiliad Mewnol - Gwasanaethau Pobl Ifanc 2019/20. (Llafar)

12.

Adroddiad Dilynol Argymhellion Archwilio Mewnol Chwarter 1 2019/20. pdf eicon PDF 42 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Adroddiad Olrhain Camau Gweithredu'r Pwyllgor Archwilio. (Er gwybodaeth) pdf eicon PDF 244 KB

14.

Cynllun Gwaith y Pwyllgor Archwilio. (Er Gwybodaeth) pdf eicon PDF 224 KB

Dogfennau ychwanegol:

15.

Adroddiadau Craffu/Swyddfa Archwilio Cymru (Er gwybodaeth):

15a

Cynnydd o ran Argymhellion Swyddfa Archwilio Cymru mewn perthynas â Chomisiynu Gwasanaethau Llety ar gyfer Oedolion ag Anableddau Dysgu yn Strategol. (Er gwybodaeth) (For Information) pdf eicon PDF 315 KB

Dogfennau ychwanegol:

15b

Cynnydd wrth roi Argymhellion Adroddiad Addasiadau Tai yng Nghymru Swyddfa Archwilio Cymru ar waith (Er gwybodaeth) pdf eicon PDF 196 KB

Dogfennau ychwanegol:

15c

Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru - Gwasanaethau Llywodraeth Leol Cymunedau Gwledig. (Er gwybodaeth.) pdf eicon PDF 1 MB

15d

Gwasanaethau Llywodraeth Leol Cymunedau Gwledig. (Er gwybodaeth) pdf eicon PDF 339 KB

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340