||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 5 - Neuadd y Ddinas, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Scrutiny 637732 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

3.

Gwahardd pleidleisiau Chwip a Datgan Chwipiau'r Pleidiau

4.

Cofnodion. pdf eicon PDF 111 KB

Cymeradwyo a llofnodifel cofnod cywirgofnodion y cyfarfod blaenorol.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cwestiynau gan y Cyhoedd

6.

Monitro Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2018/19 pdf eicon PDF 208 KB

·         Richard Rowlands – Rheolwr Perfformiad Corfforaethol

·         Clive Lloyd – Aelod y Cabinet - Trawsnewid Busnes a Pherfformiad (y Dirprwy Arweinydd)

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Monitro Refeniw a'r Gyllideb Gyfalaf - Chwarter 1af 2019/20 pdf eicon PDF 204 KB

·         Ben Smith - Pennaeth Gwasanaethau Ariannol a’r Ganolfan Wasanaeth

Dogfennau ychwanegol:

8.

Alldro Ariannol Refeniw 2018/19 pdf eicon PDF 188 KB

·         Ben Smith - Pennaeth Gwasanaethau Ariannol a’r Ganolfan Wasanaeth

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

Alldro Refeniw 2017/18 - Cyfrif Refeniw Tai (CRT) pdf eicon PDF 106 KB

·         Ben Smith - Pennaeth Gwasanaethau Ariannol a’r Ganolfan Wasanaeth

10.

Alldro cyfalaf ac ariannu 2018/19 pdf eicon PDF 142 KB

·         Ben Smith - Pennaeth Gwasanaethau Ariannol a’r Ganolfan Wasanaeth

 

11.

Cynllun Gwaith 2019/20 pdf eicon PDF 273 KB

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340