||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd - Ffon: (01792) 636923 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

3.

Cofnodion. pdf eicon PDF 318 KB

Cymeradwyo a llofnodi, fel cofnod cywir, gofnodion y cyfarfod blaenorol.

4.

Cyhoeddiadau Arweinydd y Cyngor.

5.

Cwestiynau gan y cyhoedd.

Rhaid i'r cwestiynau ymwneud â materion ar ran agored agenda'r cyfarfod, ac ymdrinnir â hwy o fewn 10 munud.

6.

Hawl i holi cynghorwyr.

7.

Adborth ar Graffu Cyn Penderfynu - Diweddaru System Cynllunio Adnoddau Menter. pdf eicon PDF 160 KB

8.

Diweddaru System Cynllunio Adnoddau Menter. pdf eicon PDF 882 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.a

Rhaglen Gweithio Ystwyth a Gweithio Symudol Ddiwygiedig 2018-2022. pdf eicon PDF 230 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Ymchwiliad Craffu i Waith Cydraddoldebau. pdf eicon PDF 203 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Adroddiad Monitro Perfformiad Chwarter 1 2019/20. pdf eicon PDF 351 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Adolygiad Cydraddoldeb Blynyddol 2018/19. pdf eicon PDF 233 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Tendr ar gyfer System Brynu Ddynamig er mwyn darparu gwasanaethau tacsi pdf eicon PDF 277 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Rheol 7 Adroddiad y Weithdrefn Ariannol - Rhaglen Cyfalaf Newid Cerbydau Priffyrdd a Thrafnidiaeth 2019/20 pdf eicon PDF 242 KB

Dogfennau ychwanegol:

14.

Rheol 7 y Weithdrefn Ariannol - Grantiau Cyfalaf y Gronfa Trafnidiaeth Leol, y Gronfa Rhwydwaith Trafnidiaeth Leol a Theithio Llesol ar gyfer 2019/20. pdf eicon PDF 653 KB

15.

Polisi Trwyddedu HMO 2020. pdf eicon PDF 273 KB

Dogfennau ychwanegol:

16.

Rhaglen Hunan-Adeiladu Llywodraeth Cymru yn Nghyngor Abertawe. pdf eicon PDF 253 KB

Dogfennau ychwanegol:

17.

Dinas-ranbarth Bae Abertawe - Diwygiadau i Gytundeb y Cyd-bwyllgor pdf eicon PDF 156 KB

Dogfennau ychwanegol:

18.

Caffael ac ailddatblygu eiddo FPR7 - Theatr y Palace. pdf eicon PDF 254 KB

Dogfennau ychwanegol:

19.

Gwahardd y cyhoedd: - pdf eicon PDF 238 KB

20.

Caffael ac ailddatblygu eiddo FPR7 - Theatr y Palace.

21.

Cyfle masnachol i ddatblygu cyfleuster parcio newydd ym Mro Tawe.

22.

Bwriad i brynu eiddo yng nghanol y ddinas i fuddsoddi ynddo.

23.

Prosiect Rhesymoli Depos.

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340