||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 5 - Neuadd y Ddinas, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Michelle Roberts, Scrutiny Officer 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datgeliadau o Fuddiannau Personol a Rhagfarnol

www.abertawe.gov.uk/DatgeluCysylltiadau

Cofnodion:

Dim

2.

Gwahardd Pleidleisiau Chwip a Datgan Chwipiau'r Pleidiau

Cofnodion:

Dim

3.

Ymchwilio Craffu - Cydraddoldebau: adroddiad terfynol drafft pdf eicon PDF 726 KB

Cofnodion:

Cyfarfu'r panel i drafod eu hadroddiad terfynol a chytuno arno er mwyn ei gyflwyno i Bwyllgor y Rhaglen Graffu. Roedd pedwar aelod o'r cyhoedd a'r Cynghorydd Clive Lloyd, Aelod y Cabinet â chydraddoldeb yn rhan o'i bortffolio, yn bresennol i drafod yr adroddiad.

 

Cytunodd y panel ar ôl gwneud ambell newid i'r adroddiad y gallai gael ei roi ar agenda Pwyllgor y Rhaglen Graffu i gytuno arno ac yna’i gyflwyno i'r Cabinet ym mis Medi. Cytunwyd y dylai fersiynau hawdd eu darllen, pobl ifanc a thestun yn unig o'r crynodeb fynd ar-lein gyda’r adroddiad.

 

Daeth y cyfarfod i ben am 11.50am

 

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340