||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 5 - Neuadd y Ddinas, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Michelle Roberts, Scrutiny Officer 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

3.

Trosolwg o Gydraddoldebau pdf eicon PDF 133 KB

Gwahoddwyd y Cynghorydd Mary Sherwood, Aelod y Cabinet dros Gymunedau (Pobl) a Tracey Meredith, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Democrataidd a Deallusrwydd Busnes, i gyflwyno’r adroddiad a thrafod y materion a godwyd

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cynllunio'r Ymchwiliad i Gydraddoldebau pdf eicon PDF 164 KB

Bydd y panel yn ystyried y Cylch Gorchwyl ac yn trafod y rhaglen waith ar gyfer ei ymchwiliad

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340