||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Y Gwasanaethau Democrataidd Ffôn (01792) 636923 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb.

2.

Datgeliadau o Fuddiannau Personol a Rhagfarnol.

3.

Gwahardd pleidleisiau Chwip a Datgan Chwipiau'r Pleidiau.

4.

Cofnodion. pdf eicon PDF 233 KB

Cymeradwyo a llofnodi, fel cofnod cywir, gofnodion y cyfarfod blaenorol.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cwestiynau gan y cyhoedd.

Rhaid i'r cwestiynau ymwneud â materion ar ran agored agenda'r cyfarfod, ac ymdrinnir â hwy o fewn 10 munud.

6.

Sesiwn Holi Aelod y Cabinet: Aelod y Cabinet dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau (y Cynghorydd Jennifer Raynor) pdf eicon PDF 265 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiadau Cynnydd y Panel Craffu Perfformiad: Addysg (y Cynghorydd Lyndon Jones, Cynullydd). pdf eicon PDF 233 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adroddiad Blynyddol 2018/19 - Diogelu Corfforaethol. pdf eicon PDF 235 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adroddiad Blynyddol Craffu 2018/19. pdf eicon PDF 228 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Aelodaeth Paneli a Gweithgorau Craffu. pdf eicon PDF 235 KB

11.

Rhaglen Waith Craffu ar Gyfer 2019/20. pdf eicon PDF 268 KB

Trafodaeth am:

a)         Gynllun Gwaith y Pwyllgor.

b)         Cyfleoedd Craffu Cyn Penderfynu.

c)         Cynnydd gyda Phaneli a Gweithgorau Craffu

Dogfennau ychwanegol:

12.

Llythyrau Craffu. pdf eicon PDF 229 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Cynllun Gwaith y Pwyllgor Archwilio (Er Gwybodaeth). pdf eicon PDF 170 KB

Dogfennau ychwanegol:

14.

Dyddiad ac Amser Cyfarfodydd Paneli/Gweithgorau Sydd ar Ddod. pdf eicon PDF 186 KB

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340