||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 6 - Neuadd y Ddinas, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd: - 636923 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

3.

Cofnodion. pdf eicon PDF 267 KB

Cymeradwyo a llofnodi, fel cofnod cywir, gofnodion y cyfarfod(ydd) blaenorol.

4.

Adroddiad(au) Swyddfa Archwilio Cymru.

4a

Adroddiad ISA 260. pdf eicon PDF 317 KB

4b

Cronfa Bensiwn Dinas a Sir Abertawe 2018-19 - Ymholiadau Archwilio i'r Rhai sy'n Gyfrifol am Lywodraethu a Rheoli. pdf eicon PDF 376 KB

5.

Adroddiad(au) Swyddog Adran 151.

5a

Datganiad o Gyfrifon 2018/19 - Dinas a Sir Abertawe. pdf eicon PDF 218 KB

Dogfennau ychwanegol:

5b

Trosglwyddo Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol Equitable Life. pdf eicon PDF 239 KB

Dogfennau ychwanegol:

5c

Adroddiad yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd. pdf eicon PDF 382 KB

5d

System Weinyddu Altair. pdf eicon PDF 250 KB

Dogfennau ychwanegol:

5e

Adroddiad am doriadau. pdf eicon PDF 193 KB

6.

Gwahardd Y Cyhoedd. pdf eicon PDF 237 KB

7.

Diweddariad am Bartneriaeth Pensiwn Cymru.

8.

Adroddiad yr Ymgynghorydd Buddsoddi.

9.

Adroddiad gan yr Ymgynghorydd Annibynnol.

10.

Crynodeb Buddsoddi.

11.

Cyflwyniad(au) Rheolwr y Gronfa:

Blackrock - Ecwitïau Byd-eang - Cronfa Olrhain Carbon Isel.

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340