Agendâu a Chofnodion

Pwyllgorau cyfredol

dilynwch ni ar Twitter

Calendr i gyfarfodydd
Dyddiadau holl gyfarfodydd y cyngor a chyrff allanol.

Blaengynlluniau
Manylion y blaengynlluniau a gyhoeddwyd gan y cyngor, sy'n rhestru'r penderfyniadau allweddol a gynlluniwyd dros y tri mis nesaf.

Penderfyniadau gan y Cabinet, pwyllgorau, etc neu benderfyniadau gan swyddogion
Chwilio am benderfyniadau a wnaed yn y gorffennol naill ai gan gyrff sy'n gwneud penderfyniadau'r cyngor (megis i Cabinet) neu gan swyddogion y cyngor.

Dogfennau chwilio
Defnyddiwch eiriau allweddol i chwilio am ddogfennau sy'n ymwneud ag unrhyw fater penodol y mae gennych ddiddordeb ynddo.

Pwyllgorau
Defnyddiwch y dolenni isod i weld agendâu a chofnodion cyfarfodydd blaenorol pwyllgorau penodol, yn ogystal ag adroddiadau gan swyddogion a drafodwyd.

Gallwch lawrlwytho, gweld ac anodi ein papurau cyfarfod yn awtomatig trwy ddefnyddio’r ap ‘mod.gov’ ar ddyfeisiau iPad, Android a Window

.

Os oes angen yr wybodaeth hon arnoch mewn fformat gwahanol (e.e. dogfen Word) cysylltwch â’r gwasanaethau democrataidd - ffôn 01792 636923 / e-bost democratiaeth@abertawe.gov.uk

 

Pwyllgorau