Document Councillors and Co-Opted Members Allowances and Expenses - Cynghorwyr a Lwfansau a Threuliau Aelodau

Library view optionsIconsList

Library home - Councillors and Co-Opted Members Allowances and Expenses - Cynghorwyr a Lwfansau a Threuliau Aelodau

Councillors and Co-Opted Members Allowances and Expenses - Cynghorwyr a Lwfansau a Threuliau Aelodau

Within this section of the library you can view Councillors and Co-Opted Members allowances and expenses for previous financial years.

The Councillors Allowances Scheme as laid out in Part 6 of the Council Constitution sets out a framework for payment of allowances and expenses.
The pdf's, which are available to download below, show the total sum paid by the authority in each financial year in respect of the following:

- Basic allowances;
- Special responsibility;
- Care allowances.
- Travelling allowances; and
- Subsistence allowances.

O fewn yr adran hon o'r llyfrgell gallwch weld lwfansau a threuliau Cynghorwyr a Aelodau Cyfetholedig ar gyfer blynyddoedd ariannol blaenorol.

Gellir gweld y Cynllun Lwfansau Cynghorwyr yn Rhan 6 o Gyfansoddiad y Cyngor ac mae'n nodi fframwaith talu lwfansau a threuliau.
Mae'r pdfs, sydd ar gael i'w lawrlwytho isod, yn dangos y cyfanswm a delir gan yr awdurdod ym mhob blwyddyn ariannol o ran y canlynol:

- Lwfansau sylfaenol;
- Cyfrifoldeb arbennig;
- Lwfansau gofal.
- Lwfansau teithio; a
- Lwfansau cynhaliaeth.