Llyfrgell

Os oes angen yr wybodaeth hon arnoch mewn fformat gwahanol (e.e. dogfen Word) cysylltwch â’r gwasanaethau democrataidd - ffôn 01792 636923 / e-bost democratiaeth@abertawe.gov.uk

Ffurflenni Hawlio Teithio a Chynhaliaeth Cynghorwyr

Ffurflenni Hawlio Lwfans TGCh i Gynghorwyr 2017-22

Ffurflenni Hawlio Lwfans TGCh i Gynghorwyr 2012-17