||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Will Thomas

Plaid: Ceidwadwyr

Ward Etholiadol: Newton

Manylion Cymhorthfa

Neuadd Bentref Newton 10.00am -11am

09/11/2019


Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
43 Cambridge Road
Langland
Abertawe
SA3 4PQ

Ffôn Symudol:  07540533734

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd
Ystafell 216
Neuadd y Ddinas
Abertawe
SA1 4PE

E-bost:  cyng.will.thomas@abertawe.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Will Thomas fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 08/05/2017 -

Gwybodaeth ychwanegol

Cefais fy ngeni a'm magu yn Newton ac rwy'n rheoli busnes yn y Mwmbwls sy'n golygu bod y bobl yn f'etholaeth yn gallu cysylltu â fi'n hawdd.  Rwyf hefyd yn Gynghorydd Cymuned y Mwmbwls.  Yn fy amser hamdden rwy'n mwynhau rhedeg pellter hir a chefnogi Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe.

Addewid y Cynghorydd ar Safonau

 

Datganiad Derbyn gan Gynghorydd o Ddull Datrys Anghydfodau Lleol yr Awdurdod

 

Mae Proffiliau Wardiau ar gael i'w lawrlwytho sy’n dwyn ynghyd ystod o wybodaeth ystadegol allweddol a gwybodaeth arall am bob un o'r 36 o Adrannau neu Wardiau Etholiadol yn Abertawe.

 

Etholiadau

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340