||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Hazel Morris

Plaid: Llafur

Ward Etholiadol: Penderi

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward Etholiadol:

Manylion Cymhorthfa

Cynhelir cymorthfeydd Cynghorwyr Penderi ar ddydd Gwener cyntaf y mis yn Cwtsh Cymunedol Teilo (Cilgant Cheriton, Portmead) rhwng 11.00am a 12.00pm, ac ar ddydd Gwener olaf y mis yng Nghanolfan Gymunedol De Penlan (Heol Frank, Penlan) rhwng 2.30pm a 3.30pm

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
22 Penmynydd Road
Penlan
Abertawe
SA5 7EH

Ffôn:  01792 416520

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd
Ystafell 216
Neuadd y Ddinas
Abertawe
SA1 4PE

E-bost:  cyng.Hazel.Morris@abertawe.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Hazel Morris fel Vcard

Cyfrifoldebau

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 01/05/2008 -

Gwybodaeth ychwanegol

Rwy’n athrawes wedi ymddeol ac rwyf wedi byw yn Abertawe ar hyd fy oes. Rwyf wedi byw yn ward Penderi am 46 o flynyddoedd. Cafodd fy mhlant a’m hwyrion/hwyresau eu haddysgu’n lleol.

 

Addewid y Cynghorydd ar Safonau

 

Datganiad Derbyn gan Gynghorydd o Ddull Datrys Anghydfodau Lleol yr Awdurdod

Mae Proffiliau Wardiau ar gael i'w lawrlwytho sy’n dwyn ynghyd ystod o wybodaeth ystadegol allweddol a gwybodaeth arall am bob un o'r 36 o Adrannau neu Wardiau Etholiadol yn Abertawe.

Etholiadau

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340