||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Wendy Fitzgerald

Plaid: Independents@Swansea

Ward Etholiadol: Penllergaer

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
10 Clos Cilfwnwr
Penllergaer
Abertawe
SA4 9BU

Ffôn:  01792 895330

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd
Ystafell 216
Neuadd y Ddinas
Abertawe
SA1 4PE

E-bost:  Cyng.Wendy.Fitzgerald@abertawe.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Wendy Fitzgerald fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 10/06/2004 -

Gwybodaeth ychwanegol

Datganiad Derbyn gan Gynghorydd o Ddull Datrys Anghydfodau Lleol yr Awdurdod

Mae Proffiliau Wardiau ar gael i'w lawrlwytho sy’n dwyn ynghyd ystod o wybodaeth ystadegol allweddol a gwybodaeth arall am bob un o'r 36 o Adrannau neu Wardiau Etholiadol yn Abertawe.

Etholiadau

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340