||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

June Burtonshaw

Plaid: Llafur

Ward Etholiadol: Penderi

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward Etholiadol:

Manylion Cymhorthfa

Cynhelir cymorthfeydd Cynghorwyr Penderi ar ddydd Gwener cyntaf y mis yn Cwtsh Cymunedol Teilo (Cilgant Cheriton, Portmead) rhwng 11.00am a 12.00pm, ac ar ddydd Gwener olaf y mis yng Nghanolfan Gymunedol De Penlan (Heol Frank, Penlan) rhwng 2.30pm a 3.30pm

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
20, Church Gardens
Y Cocyd
Abertawe
SA2 OFE

Ffôn:  01792 581407

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd
Ystafell 216
Neeuadd y Ddinas
Abertawe
SA1 4PE

E-bost:  cyng.June.Burtonshaw@abertawe.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt June Burtonshaw fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 05/05/1983 - 31/03/1996
  • 04/05/1995 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Rwyf wedi cynrychioli ward etholiadol Penderi ers 1983.  Rwy'n weddw gyda dwy ferch a dau ŵyr.  Rwy'n llywodraethwr yn ysgolion cynradd Portmead a Blaenymaes.

 

Addewid y Cynghorydd ar Safonau

 

Datganiad Derbyn gan Gynghorydd o Ddull Datrys Anghydfodau Lleol yr Awdurdod

Mae Proffiliau Wardiau ar gael i'w lawrlwytho sy’n dwyn ynghyd ystod o wybodaeth ystadegol allweddol a gwybodaeth arall am bob un o'r 36 o Adrannau neu Wardiau Etholiadol yn Abertawe.

Etholiadau

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340