||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

David Anderson-Thomas

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 14/03/2014 - 13/03/2017
  • 14/05/2018 -

Gwybodaeth ychwanegol

Mae ‘Disgrifiad Rôl Aelod Cyfetholedig Craffu’ ar gael yn Adran Ch y Llawlyfr i Gynghorwyr.

 

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340