||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Mandy Evans

Teitl: Cadeirydd - Pwyllgorau Datblygu Polisi

Plaid: Llafur

Ward Etholiadol: Bonymaen

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward Etholiadol:

Manylion Cymhorthfa

Nos Lun cyntaf y mis – Canolfan Gymunedol Bonymaen, Heol Bonymaen, 7- 8pm;
Trydydd nos Lun y mis – Clwb Rygbi Bonymaen, Heol Cefn Hengoed, 7- 8pm;


Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
84 Jersey Road
Bonymaen
Abertawe
SA1 7DQ

Ffôn:  01792 416903

Ffôn Symudol:  07949 751456

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd
Ystafell 216
Neuadd y Ddinas
Abertawe
SA1 4PE

E-bost:  Cyng.Mandy.Evans@abertawe.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Mandy Evans fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 03/05/2012 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Rwyf wedi byw ym Monymaen am y rhan fwyaf o'm bywyd.  Mae'n bleser ac yn fraint i gael fy ethol i gynrychioli ward etholiadol Bonymaen am ail gyfnod.  Rwy'n wirfoddolwr gweithgar ym Manc Bwyd Eastside ac yn llywodraethwr yn ysgolion cynradd Cefn Hengoed a Phentrechwyth.

 

Addewid y Cynghorydd ar Safonau

 

Datganiad Derbyn gan Gynghorydd o Ddull Datrys Anghydfodau Lleol yr Awdurdod

Mae Proffiliau Wardiau ar gael i'w lawrlwytho sy’n dwyn ynghyd ystod o wybodaeth ystadegol allweddol a gwybodaeth arall am bob un o'r 36 o Adrannau neu Wardiau Etholiadol yn Abertawe.

 

Etholiadau

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340