||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Mary Jones

Teitl: Cadeirydd - Pwyllgor Rhaglen Chraffu

Plaid: Democratlaid Rhyddfrydol

Ward Etholiadol: Gogledd Cilâ

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
366 Gower Road
Cilâ
Abertawe
SA2 7AH

Ffôn:  01792 204136

Ffôn Symudol:  07814698469

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd
Ystafell 216
Neuadd y Ddinas
Abertawe
SA1 4PE

E-bost:  cyng.mary.jones@abertawe.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Mary Jones fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 06/05/1999 -

Gwybodaeth ychwanegol

Datganiad Derbyn gan Gynghorydd o Ddull Datrys Anghydfodau Lleol yr Awdurdod

Mae Proffiliau Wardiau ar gael i'w lawrlwytho sy’n dwyn ynghyd ystod o wybodaeth ystadegol allweddol a gwybodaeth arall am bob un o'r 36 o Adrannau neu Wardiau Etholiadol yn Abertawe.

Etholiadau

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340