||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Eich Aelodau o Senedd Ewrop

Mae pedwar Aelod o Senedd Ewrop (ASE) wedi'u hethol i gynrychioli Cymru fel un o 12 rhanbarth etholiadol y DU.

Bydd ASE a etholwyd yn 2014 yn aros fel y maent tan 2 Gorffennaf 2019, pan fydd yr ASE newydd eu hethol yn dechrau yn eu rolau.

Nid yw Dinas a Sir Abertawe yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol.

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340