||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Aelodau Cyfetholedig

Mae pwyllgorau penodol yn caniatáu cynnwys aelodau sydd ag arbenigedd penodol i'w gynnig i fusnes y pwyllgor. Efallai na fydd y person etholedig yn gynrychiolydd clir o unrhyw gr?p gwleidyddol penodol sy'n gysylltiedig â'r pwyllgor hwnnw.

Dyma'r pwyllgorau sy'n cynnwys pobl gyfetholedig ar hyn o bryd:

  • Archwilio - Paula O'Connor (Cadeiryddion)
  • Pwyllgor Rhaglen Chraffu- David Anderson-Thomas, John Meredith a Alexander Roberts.
  • Safonau - Jill Burgess (Cadeiryddion), Philip Crayford (Cynrychiolydd Cyngor Cymuned), Gareth Evans, Jennifer Gomes, Michaela Jones, Mike Lewis a Margaret Williams.

Gellir gweld 'Disgrifiad o Rôl Aelod y Pwyllgor Safonau' yn Adran D Llawlyfr y Cynghorwyr.

Lwfansau a Threuliau Aelodau Cyfetholedig.

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340