||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Cyrff Allanol

Ceir nifer o sefydliadau sy'n annibynnol ar y cyngor ond sy'n cael effaith ar ei feysydd gwasanaeth.

Er mwyn i'r cyngor allu cynnal partneriaethau effeithiol â nifer o'r sefydliadau hyn, mae cynrychiolwyr y cyngor, cynghorwyr etholedig fel arfer, yn aelodau o'r pwyllgorau a'r fforymau amrywiol sy'n gyfrifol amdanynt.

I gael manylion cyswllt cynrychiolydd y cyngor ar gorff allanol penodol, dilynwch y ddolen berthnasol.

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340