||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Manylion y mater

Penderfyniad statudol - dylid gwneud penderfyniadau yn unol â'r rheoliadau wrth bennu Treth y Cyngor ar gyfer 2019/20

Mae’n ofyniad i’r adroddiad hwn osod lefel Gofyniad Treth y Cyngor yn ffurfiol i’r cyngor ar gyfer blwyddyn ariannol 2019/20 ar ôl i setliad Refeniw a Chyfalaf terfynol Llywodraeth Cymru gael ei gadarnhau

 

Math o fusnes: Key

Statws: Recommendations Approved

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/12/2018

Angen Penderfyniad: 28 Chwe 2019 Yn ôl Y Cyngor

Prif Aelod: Aelod y Cabinet - Economi a Strategaeth (Arweinydd)

Prif Gyfarwyddwr: Swyddog Adran 151

Cyswllt: Ben Smith, Prif Swyddog Cyllid / Swyddog Adran 151 E-bost: Ben.Smith@swansea.gov.uk.

Agenda items

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340