||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Llawlyfr i Gynghorwyr

Mae'r Llawlyfr i Gynghorwyr yn darparu dogfen arweiniol gynhwysfawr i gynghorwyr. Rhennir y llawlyfr yn bedair adran:

Llawlyfr i Gynghorwyr, Adran A - Gwybodaeth Ariannol

Llawlyfr i Gynghorwyr, Adran B - Gwasanaethau Cefnogi (Swyddfa’r Cabinet a'r Gwasanaethau Democrataidd)

Llawlyfr i Gynghorwyr, Adran C - Protocolau

Llawlyfr i Gynghorwyr, Adran D - Disgrifiadau Rôl a Manylebau Person

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340