||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion

Gellir cael gwybodaeth ynghylch rolau Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion yn Llawlyfr y Cynghorwyr.

Isod rhestrir pa gynghorwyr sy'n gadeiryddion ac yn is-gadeiryddion cyfarfodydd gwahanol.

Pwyllgor Cynllunio

 • Paul Lloyd (Cadeirydd)
 • Mike Lewis (Is-gadeirydd)

Pwyllgor y Gwasanaethau Democrataidd

 • Peter Black (Cadeirydd)
 • Wendy Lewis (Is-gadeirydd)

Pwllgor Rhaglen Chraffu

 • Mary Jones (Cadeirydd)
 • Terry Hennegan (Is-gadeirydd)

Pwyllgor Trwyddedu, Pwyllgor Trwyddedu Statudol & Is-bwyllgor Trwyddedu Statudol

 • Penny Matthews (Cadeirydd)
 • Nick Davies (Is-gadeirydd)

Y Cabinet

 • Rob Stewart (Cadeirydd)
 • Clive Lloyd (Is-gadeirydd)

Y Cyngor

 • Des Thomas (Aelod Llywyddol)
 • Jan Curtice (Dirprwy Aelod Llywyddol)
Pwyllgorau Datblygu Polisi:

Addysg a Sgiliau

 • Robert Smith (Cadeirydd)
 • an Curtice (Is-gadeirydd)

Economi ac Isadeiledd

 • Mandy Evans (Cadeirydd)
 • Phil Downing (Is-gadeirydd)

Cyngor y Dyfodol a Thrawsnewid

 • Louise Gibbard (Cadeirydd)
 • Paulette Smith (Is-gadeirydd)

Pobl

 • Ceri Evans (Cadeirydd)
 • Mo Sykes (Is-gadeirydd)

Lleihau Tlodi

 • Mary Sherwood (Cadeirydd)
 • Ryland Doyle (Is-gadeirydd)

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340