||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Penllergaer

Etholiadau Llywodraeth Leol - Dydd Iau, 4 Mai 2017

Penllergaer - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau %
Wendy Fitzgerald Independents@Swansea 1035 85% Wedi'i ethol
Michelle Morgan Llafur 143 12% Heb ei ethol
Roberta Jones Ceidwadwyr 36 3% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 1214
Etholaeth 2544
Number of ballot papers issued 1214
Y nifer a bleidleisiodd 48%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Wendy Fitzgerald 85% Wedi'i ethol
Michelle Morgan 12% Heb ei ethol
Roberta Jones 3% Heb ei ethol

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340