||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Mynyddbach

Is-Etholiad Mynyddbach - Dydd Iau, 5 Mai 2016

Mynyddbach - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau %
Mike Lewis Llafur 1525 58% Wedi'i ethol
Shan Couch Plaid Cymru 340 13% Heb ei ethol
Patrick Morgan Ceidwadwyr 321 12% Heb ei ethol
Noel Gordon West Independents@Swansea 263 10% Heb ei ethol
Charlene Anika Webster Independents@Swansea 120 5% Heb ei ethol
Ashley Wakeling Plaid Werdd 82 3% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 2651
Etholaeth 5435
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Mike Lewis 58% Wedi'i ethol
Shan Couch 13% Heb ei ethol
Patrick Morgan 12% Heb ei ethol
Noel Gordon West 10% Heb ei ethol
Charlene Anika Webster 5% Heb ei ethol
Ashley Wakeling 3% Heb ei ethol

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340