||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Referendum results for Abertawe

Refferendwm ar aelodaeth y Deyrnas Unedig o'r Undeb Ewropeaidd (DU) - Dydd Iau, 23 Mehefin 2016

'A ddylai'r Deyrnas Unedig aros yn aelod o'r Undeb Ewropeaidd neu adael yr Undeb Ewropeaidd?'

Abertawe - canlyniadau
Opsiwn pleidleisio Pleidleisiau %
Gadael yr Undeb Ewropeaidd 61936 52%
Aros yn aelod o'r Undeb Ewropeaidd 58307 48%
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 120243
Number of ballot papers issued 120362
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 119
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Gadael yr Undeb Ewropeaidd 52%
Aros yn aelod o'r Undeb Ewropeaidd 48%
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu’n hollol annilys oherwydd ansicrwydd64
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i’r pleidleisiwr52
ysgrifen neu nod y gellid adnabod y pleidleisiwr wrthynt3
Cyfanswm a wrthodwyd119

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340