||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Referendum results for Abertawe

Refferendwm ar y System Bleidleisio ar gyfer Etholiadau Seneddol y DU 2011 - Dydd Iau, 5 Mai 2011

'Ar hyn o bryd, mae'r DU yn defnyddio'r system 'y cyntaf i'r felin' i ethol ASau i Dy'r Cyffredin. A ddylid defnyddio'r system 'pleidlais amgen' yn lle hynny?'

Abertawe - canlyniadau
Opsiwn pleidleisio Pleidleisiau %
Na 42848 64%
Ydy 24184 36%
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 67032
Etholaeth 183344
Number of ballot papers issued 67379
Y nifer a bleidleisiodd 37%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Na 64%
Ydy 36%

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340